SVĚTOVÝ DEN UČITELŮ 2021

Na památku těch, kteří odešli

Dne 5. října oslavíme Světový den učitelů. Tento svátek se slaví již od roku 1994 a připomíná přijetí společného dokumentu Mezinárodní organizace práce (MOP) a UNESCO s názvem Doporučení týkající se postavení učitelů (tzv. charta učitelů) z roku 1966.

Tento dokument představuje kritéria týkající se práv a povinností učitelů, standardů pro jejich pregraduální přípravu i další vzdělávání, stejně jako jejich pracovních a profesních podmínek.

Světový den učitelů má každý rok speciální motto. Tím letošním je: „Stále jsou tu s námi.“ Letos má totiž připomenout památku těch učitelů, kteří zemřeli na následky covidu-19. Světová vzpomínková online akce začne ve 13.00 dne 5. října 2021 a sledovat ji můžete na tomto internetovém odkazu: www.teachercovidmemorial.org/tribute-event/.  

Mezinárodní odborová organizace pracovníků ve vzdělávání Education International zřídila u příležitosti letošního Světového dne učitelů portál, kde mohou učitelé a další pracovníci ve vzdělávacím sektoru na celém světě sdílet vzpomínky na své kolegy, kteří během pandemie covidu-19 zemřeli. Odkaz na tento portál je: www.teachercovidmemorial.org.

Kromě vzpomínky na kolegy, kteří během pandemie zemřeli, má ovšem letošní Světový den učitelů také připomenout to, že učitelé jsou zcela nepostradatelní pro znovuoživení vzdělávání. Organizace Education International konstatuje, že učitelé na celém světě chyběli již před pandemií covidu-19. Ovšem s pandemií se tento nedostatek ještě prohloubil. Nejde totiž jen o učitele, kteří v důsledku pandemie zemřeli, ale i o ty, kteří profesi plánují v brzké době opustit. Organizace Education International zdůrazňuje, že má-li se svět znovu postavit na nohy, je třeba učitele podporovat, neboť to jsou učitelé, kdo by se měli stát průvodci dobou obnovy. (tla)

 
Soubory: