Teambuilding pro zaměstance

Účast zaměsntanců na teambuldingu...

Otázka: Zaměstnavatel plánuje teambuilding. Musíme se ho zúčastnit?

Odpověď:

Teambuilding zpravidla není povinný, neboť jde o činnosti, které nesouvisí s druhem práce, který se zaměstnanec pro zaměstnavatele zavázal vykonávat. Teambuilding však může být koncipován tak, aby jeho část byla pro zaměstnance povinná. Například může být v rámci teambuildingu naplánováno školení, které je prohlubováním kvalifikace (§ 230 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákoník práce). V takovým případě by část teambuildingu, která je školením byla pro zaměstnance povinná. Zaměstnavatel by tak mohl zaměstnancům účast na teambuildingu nařídit.

Mgr. M. Kaplán