Uvolněné pracovní místo

Nabídková povinnost zaměstnavatele v KS...

Dotaz: V kolektivní smlouvě se zaměstnavatel zavázal nabídnout uvolněné pracovní místo na dobu neurčitou zaměstnanci splňujícímu podmínky s pracovním poměrem na dobu určitou. Tato situace nastala, ale zaměstnavatel nabídku zaměstnanci neučinil. Jde o porušení kolektivní smlouvy?

Odpověď:

Je-li v kolektivní smlouvě sjednána nabídková povinnost zaměstnavatele, měl zaměstnavatel v uvedeném případě povinnost nabídnout pracovní poměr na dobu neurčitou zaměstnanci splňujícímu podmínky vymezené v předmětném ustanovení kolektivní smlouvy. Neučinil-li tak doporučuji zaměstnavatele na neplnění závazků vyplývajících z kolektivní smlouvy upozornit. Bude-li i po upozornění zaměstnavatel porušovat předmětné ustanovení kolektivní smlouvy, je možné vyvolat kolektivní spor, jelikož jde o neplnění závazku sjednaného v kolektivní smlouvě.

Mgr. M. Kaplán