Veřejné slyšení v Senátu PČR

V pondělí 28. května 2018 se v Senátu PČR uskutečnilo veřejné slyšení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidské práva a petice k petici ČMOS PŠ a VOS „Za kvalitní podmínky ve vzdělávání“.

Zpravodajem byl senátor V. Homolka. Za petiční výbor vystoupil předseda ČMOS PŠ F. Dobšík a předseda VOS P. Baierl. Odborné diskuze se účastnili: za MŠMT náměstci ministra Z. Matušková a V. Pícl, za MF ředitelka odboru financování kapitol státního rozpočtu M. Bílková, za stálou komisi pro ústavu PŠ ČR poslankyně K. Valachová. Další účastníci diskuze: za Českou konferenci rektorů J. Hančil, za Radu vysokých škol předseda M. Pospíšil, za Unii CZESHA předseda J. Zajíček. Stálou konferenci asociací ve vzdělávání reprezentovala K. Laurenčíková. Asociaci děkanů pedagogických fakult zastupoval předseda M. Randa, Asociaci gymnázii ČR předsedkyně R. Schejbalová, Asociaci ředitelů ZŠ víceprezident P. Němeček, Učitelkou platformu G. Hrušková, Asociací krajů ČR P. Gazdík, Svaz měst a obcí ČR předsedkyně školské komise M. Štiková, Sdruženi místních samospráv  V. Kovářová, senátoři Výboru pro vzdělávání.

Všichni účastníci podpořili stanovisko ČMOS PŠ a VOS: politici by měli přijmout místo slibů závazný a kontrolovatelný plán zvyšování platů pedagogů. Víc peněz by mělo jít nejen na platy pedagogů, ale i na platy nepedagogických pracovníků a na zlepšení ostatních podmínek pro vzdělávání.  Závěry se promítnou do usnesení senátního výboru, který bude projednán na plénu Senátu PČR. Stanovisko pléna Senátu PČR bude doporučením pro vládu.

M. Seidlová