Volno k samostudiu

Nárok na volno k samostudiu...

Otázka: Mám nárok na volno k samostudiu, i když budu odcházet do důchodu?

Odpověď:

Pedagogickým pracovníkům vzniká nárok na čerpání volna k samostudiu (§ 24 odst. 7 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů). Liší se však jeho rozsah a to v závislosti na délce trvání pracovního poměru a sjednané týdenní pracovní doby. Pro posouzení nároku na volno k samostudiu není rozhodné, zda zaměstnanec končí pracovní poměr z důvodu vzniku nároku na starobní důchod.

Mgr. M. Kaplán