Volno o vánočních prázdninách

Čerpání dovolené a volna o vánočních prázdninách...

Otázka: Mám vyčerpanou dovolenou a škola je přes vánoční prázdniny uzavřená. Zaměstnavatel mi nechce dát čerpat volno k samostudiu, ale chce, abychom se dohodli na neplaceném volnu. Je tento postup možný?

Odpověď:

Jelikož škola bude ve vymezeném období uzavřena, má zaměstnavatel podle našeho názoru jen dvě možnosti jak nastalou situaci u zaměstnance bez dovolené řešit. Samotný fakt, že zaměstnavatel zaměstnanci navrhl čerpání neplaceného volna prokazuje, že žádné důvody, které by čerpání volna k samostudiu bránily, nejsou. Protože jednoznačně jsou splněny podmínky pro čerpání volna k samostudiu, uloží zaměstnavatel zaměstnanci volno k samostudiu čerpat. Druhá možnost je uložit zaměstnanci výkon prací souvisejících, s tím, že si zaměstnanec místo a dobu výkonu těchto prací sám určí (§ 22a odst. 3 zákona o pedagogických pracovnících). Důrazně nedoporučujeme, aby se zaměstnanec v uvedeném případu se zaměstnavatelem dohodl na čerpání neplaceného volna nebo volna s napracováním. Neurčí-li zaměstnavatel v popsané situaci pedagogovi čerpat volno k samostudiu nebo neuloží-li výkon prací souvisejících, půjde o překážku v práci na jeho straně s náhradou platu ve výši průměrného výdělku.

Mgr. M. Kaplán