Vyhlášena stávková pohotovost

Vzhledem k dosavadnímu průběhu jednání s představiteli vlády o odměňování nepedagogických pracovníků, i o řešení udržení kupní síly zaměstnanců ve veřejných službách a správě,  rozhodlo předsednictvo ČMOS PŠ vyhlásit neomezenou stávkovou pohotovost.

Jak jsme již informovali dne 25. 5. 2022 se uskutečnilo jednání odborových svazů zastupujících zaměstnance ve veřejných službách s vládou. Zde však vláda žádný návrh na řešení platů v roce 2022 nepředložila. Premiér P. Fiala přislíbil, že na příštím setkání již návrh projednaný vládou předložen bude.

To se uskutečnilo 7. 6. 2022 a projednávaly se možné varianty předložené MPSV, které však ministr  financí Stanjura zpochybňoval. Poté nám bylo sděleno, že nejprve bude jednat K5 (předsedové koaličních stran), kteří  navrhnout finální řešení, a do 14 dnů o něm bude rozhodovat vláda. Příslib, který dal pan premiér 25. 5. 2022,  tedy nebyl splněn,  a postoj  vlády nahrává spíše ke  hře o čas, než aby se hledalo řešení a společná dohoda. Vše se jen protahuje, oddaluje. 

Proto rozhodlo předsednictvo ČMOS PŠ vyhlásit neomezenou stávkovou pohotovost dnem 9. 6. 2022. 

O dalším průběhu vás budeme  průběžně informovat.

V příloze Vám posíláme  Tiskovou zprávu ČMOS PŠ a  TZ odborových svazů zastupujících zaměstnance ve veřejných službách a správě

S přáním hezkého dne

vedení OS

František Dobšík, předseda ČMOS PŠ;    

Markéta Seidlová, místopředsedkyně