Vyjádření k článku Školství není priorita aneb konec levných odborů

Reakce vedení Českomoravského odborového svazu pracovníků školství na blog pana učitele Zdeňka Sotoláře na webu iDNES.cz pod titulem „Školství není priorita aneb Konec levných odborů“.

1) Požadavek ČMOS PŠ dosáhnout spravedlivého platového ohodnocení zaměstnanců ve školství je součástí programu po celou dobu trvání tohoto odborového svazu. Ministryně školství K. Valachová zveřejnila 12. 1. tři priority svého rezortu na rok 2016. ČMOS PŠ k tomu přidal čtvrtou prioritu „zvýšení platu pedagogů a nepedagogů alespoň o 10 % v roce 2017 s následným vyhlášením kampaně „Konec levných učitelů".

Paní ministryně školství iniciativu odborového svazu podpořila.  Pan Sotolář tvrdí, že si odboráři přisvojují všechny zásluhy. Je to jeho názor, vedení odborového svazu se takto nevyjadřovalo a nevyjadřuje, za rozhodující považuje výsledek, který je pro zaměstnance ve školství výrazně prospěšný.  

2) K vyjádření pana Sotoláře, že „Cílem kampaně byl 10% růst platů. Ten je však v nedohlednu. Na webu ČMOS PŠ však visí: „Ministři vlády vyhověli našim požadavkům. Celkově objem finančních prostředků tedy dosáhne námi požadovaného nárůstu o 10 %“. Na toto své vyjádření navazuje provokativní otázkou „Nehrají si odborářští šíbrové jen s čísly, aby si ještě udrželi tvář?“ Pak následuje několik úvah, které svědčí o slabší orientaci v předmětné problematice.

Proto lze pro přesnost uvést: návrh rozpočtu na rok 2017 pro RgŠ ÚSC zabezpečuje nárůst výkonů školního roku 2016/2017, nárůst platů pedagogických pracovníků o 8 %, zvýšení platových tarifů o 6 %. Celkem se jedná o 5,5 mld. Kč navíc. V případě nepedagogických pracovníků dojde k navýšení o 5 %, z toho zvýšení platových tarifů o 4 %. Celkem se jedná 0,8 mld. Kč navíc. Uvedené rozpočtová (nárůst objemu platů) a platová opatření (zvýšení platových tarifů) budou provedena již od 1. září 2016, tedy již o 4 měsíce dříve. Celkový objem finančních prostředků pak v celoročním vyjádření (pokud by byl koncentrován do jednoho roku) představuje skutečně nárůst 10 %. Kromě potřeby udržet si tvář, je také třeba pamatovat na udržení zdravého rozumu a minimální slušnosti.

Pro přehlednost:

Nárůst prostředků na platy

2016 – nárůst objemu od 1. 9. –  pedagogové 1,85 mld Kč, nepedagogové 260 mil. Kč

2017 – nárůst objemu od 1. 1. – pedagogové 5,5  mld Kč, nepedagogové 800  mil. Kč

Celkové navýšení prostředků v roce 2016 a 2017 je o 8,41 mld. Kč, což je o 10 %.

3) Regionální školství bylo pro rok 2016 i 2017 nesporně finančně preferováno. Pokud to předseda ČMOS PŠ konstatuje, není to známka slabosti odborů. Zároveň totiž připomíná, že toto rozhodnutí vlády považuje odborový svaz za první krok k nápravě platových poměrů ve školství. Řešení jednorázové z roku na rok je nerealistické, např. 50% zvýšení platů zaměstnanců regionálního školství by obnášelo více jak 40 mld Kč, o které by se musely zvednout výdajové rámce státního rozpočtu.   

ČMOS PŠ vyvíjí úsilí na další období, aby příslib ve vládním usnesení z 22. 6. 2016: „záměr sbližování platů pedagogických pracovníků v regionálním školství s ostatními vysokoškolsky vzdělanými zaměstnanci“, dostal konkrétní obrysy. Kampaň Konec Levných Učitelů pokračuje. Lze jen uvítat, pokud bude podpořen i dalšími subjekty působícími ve školství – jde přece o společný zájem. Výkřik  „Konec levných odborů“ neprospěje nikomu.

V Praze 3. 8. 2016
František Dobšík – předseda ČMOS PŠ