Vyšetření u lékaře

Uvolnění zaměstnance k vyšetření či ošetření u lékaře...

Otázka: Na jak dlouhou dobu má zaměstnavatel povinnost uvolnit zaměstnance k vyšetření nebo ošetření u lékaře?

Odpověď:

Vyšetření nebo ošetření u lékaře je podle bodu 1. přílohy nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh jiných důležitých osobních překážek v práci, ve znění pozdějších předpisů a § 199 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce) jinou důležitou osobní překážkou v práci.

Délka trvání této překážky není omezena. Pracovní volno se tedy vždy poskytuje na nezbytně nutnou dobu. Limitována však je náhrada platu, která je za tuto překážku v práci zaměstnanci poskytována. Náhrada platu náleží zaměstnanci na nezbytně nutnou dobu k vyšetření nebo ošetření, bylo-li provedeno v nejbližším zdravotnickém zařízení, pokud jej nebylo možné provést mimo pracovní dobu. Nejbližší zdravotnické zařízení je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné zdravotní péči poskytnout. Bude-li ošetření nebo vyšetření provedeno v jiném zdravotnickém zařízení, náleží zaměstnanci náhrada platu nejvýše za dobu výše uvedenou.

Mgr. M. Kaplán