Výzva proti degradaci vzdělávání

Novela ohrožuje pojetí učitelské profese

Poslanecké Sněmovně Parlamentu byla zaslána naléhavá výzva odborné veřejnosti, učitelů a odborů. Kromě představitelů zúčastněných organizací ji podepsal prof. Stanislav Štech, pedagogický psycholog, člen Řídícího výboru pro vzdělávání UNESCO. Ve Sněmovně totiž postoupil do třetího čtení návrh novely zákona o pedagogických pracovnících, který ohrožuje podstatu učitelské profese a je radikálním nepříznivým zásahem do jejího pojetí. Umožňuje, aby na středních školách, a nově i na druhém stupni základních škol, mohli vyučovat jakýkoli i všeobecně vzdělávací předmět vysokoškoláci, kteří nejsou absolventy oborů s pedagogickým zaměřením. Ředitel školy by je mohl v takových případech svým podpisem učinit na dobu tří let kvalifikovanými. ¨

Návrh má odstranit údajně kritický nedostatek kvalifikovaných učitelů. Dle názoru podporujících organizací však jsou argumenty nepřesné a návrh ohrožuje budoucnost českého vzdělávání. Ve vyspělých zemích uděluje profesní kvalifikaci stát, nikoli ředitel školy. U uznávaných profesí nelze uvažovat o jiném potvrzení kvalifikace.

Celý text výzvy naleznete níže v připojeném dokumentu ve formátu pdf. 

Článek na serveru Deník Referendum:

Reakční novela zákona o pedagogických pracovnících

Autor: Stanislav Štech

Ve Sněmovně postoupil do třetího čtení návrh novely zákona o pedagogických pracovnících, který ohrožuje podstatu učitelské profese a je nejradikálnějším nepříznivým zásahem do pojetí učitelské kvalifikace za posledních sedmdesát let.

Už to vypadalo, že některé pojmy patří mezi veteš ideologických válek. Označení „reakční“ patří mezi ně. Zdá se však, že některá politická opatření užití takových pojmů rehabilitují. V Poslanecké sněmovně postoupil do třetího čtení návrh novely zákona o pedagogických pracovnících.

Návrh umožňuje, aby na středních školách, ale nově i na druhém stupni základních škol mohli vyučovat jakýkoli i všeobecně vzdělávací předmět vysokoškoláci, kteří nejsou absolventy oborů s pedagogickým zaměřením... Pokusů snížit „zbytečně náročný“ požadavek na vzdělání učitelů však bylo v minulosti víc… Celý článek o chystané novele prof. Štecha, který vyšel na serveru Deník Referendum, naleznete na adrese: Reakční novela zákona o pedagogických pracovnících (denikreferendum.cz)

Protestům odborné veřejnosti se věnovalaq i další média, příklady:

Učitelské noviny, adresa: Učitelské noviny (ucitelskenoviny.cz)

Novinky.cz, adresa: Zástupci pedagogů se vyjadřují proti novele o učitelích - Novinky.cz

Výzvu podepsali představitelé následujících organizací:

Asociace děkanů pedagogických fakult

prof. RNDr. Jan Picek, CSc., předseda

jan.picek@tul.c

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství

František Dobšík, předseda

dobsik.frantisek@cmkos.cz

www.skolskeodbory.cz

Česká pedagogická společnost

doc. mgr. Petr Najvar, předseda

najvar@ped.muni.cz

www.cpds.cz

Asociace češtinářů, z.s.

Mgr. Josef Soukal, předseda

soukal@ascestinaru.cz

www.ascestinaru.c

AMATE (organizace učitelů cizích jazyků)

za výbor: mgr. Jana Čadová

amate@amate.cz

www.amate.cz

Pedagogická komora, z.s.

Mgr. Radek Sárközi, prezident

radek.sarkozi@pedagogicka-komora.cz

www.pedagogicka-komora.cz

doc. PhDr. Jiří Němec, PhD.

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, děkan

nemec@ped.muni.cz

www.ped.muni.cz

doc. Mgr. Daniel Jandačka, PhD.

Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita, děkan

daniel.jandacka@osu.cz

www.pdf.osu.cz

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

profesor pedagogické psychologie

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

člen Řídícího výboru pro vzdělávání UNESCO

bývalý ministr školství

stanislav.stech@pedf.cuni.cz