Vyzýváme Vás: Vyjádřete svůj názor na způsob, jakým (ne)naplnil ministr školství programové vládní prohlášení!

Ministr Plaga zklamal učitele, podvedl vládu a neuznává sociální dialog

Vážené kolegyně, kolegové,

rozhodli jsme se tentokrát požádat Vás, zapojit Vás, protože na Vašem stanovisku a názoru nyní velmi záleží.  V médiích už několik dní zaznívají nejen od nás vážné výtky vůči nepochopitelným krokům ministra školství Roberta Plagy. Jsme šokováni, jakým způsobem přistoupil k naplnění závazku vlády ČR  - navýšit v roce 2021 platy učitelů o 9 %. Na nepedagogické pracovníky zapomněl.

Nerespektoval vypořádání připomínkového řízení, ani sociální dialog, který slouží k dosažení rozumného kompromisu na tom, jak bude navýšení rozděleno do tarifu a kolik procent do nenárokové složky platu.

Ministr zcela bezprecedentně předložil vládě svoji vlastní verzi, bez jednání s odbory a zaměstnavateli, Asociací CZESHA, která sdružuje ředitele ZŠ, SŠ, ZUŠ a bez respektu k jejich návrhům v připomínkovém řízení. 

Tarify učitelům zvýšil o 4 %, zbytek ponechal jako nadtarifní složku platu. Takto odměnil učitele za jejich práci v nejtěžší covidové době, jakou kdy ve své pedagogické praxi zažili. K tomu ještě hodlá hodinu navíc na pedagogickou intervenci hradit z nenárokové složky.

Dnes se veřejně chlubí, že učitelé s jeho rozdělením souhlasí, že je s nimi konzultoval.  Nesouhlas odborů bere jako nesouhlas pouze vedení svazu, nikoli Vás. Obracíme se proto na Vás, dejme panu ministrovi Plagovi zpětnou vazbu.

ČMOS školství vyzývá všechny kolegy a kolegyně, PIŠTE, E-MAILUJTE!

Dejte ministrovi školství najevo jaká je pravda!

Posílejte svá stanoviska za Vás, nebo za kolektiv zaměstnanců, přímo ministrovi školství Robertu Plagovi ke způsobu jak, a o kolik navýšil tarify, jak rozhoduje o nás bez nás.

Kopie vašich vyjádření prosím předávejte i na adresu předsedy vlády ČR Andreje Babiše a na náš odborový svaz ČMOS školství. (posta@msmt.cz; robert.plaga@msmt.cz; posta@vlada.cz, cmos.skolstvi@cmkos.cz)

DĚKUJEME, NA VAŠICH STANOVISCÍCH A NÁZORECH VELMI ZÁLEŽÍ!!

František Dobšík, předseda ČMOS školství

Markéta Seidlová, místopředsedkyně ČMOS školství