Vzdělávání a demokracie

Role učitelů a jejich organizací v demokratické společnosti

V rámci společného projektu ČMOS PŠ a nadace Friedrich-Ebert-Stiftung v České republice byl uspořádán online kulatý stůl s názvem Vzdělávání a demokracie: Role učitelů a jejich organizací v demokratické společnosti. (Konal se 10. 12. 2020.)

Projekt je založen na překladu knihy Vzdělávání a demokracie, 25 lekcí z učitelské profese, kterou napsal v roce 2019 kolektiv autorů z řad Education International pod vedením Susan Hopgood a Freda van Leeuwena.

Projekt byl představen právě na tomto online kulatém stolu, otevírá veřejnou debatu o tématu demokracie v obecné rovině, i s ohledem na stav demokracie v současné společnosti, o roli učitelů a jejich organizací v podpoře a kultivaci demokratických principů a přípravy budoucích generací pro život v demokratické společnosti.

Účastníci, kterými byli zástupci z řad odborníků na vzdělávání i z řad lidskoprávních organizací, se shodli na tom, že učitelé hrají důležitou roli při formování svých žáků – budoucích aktivních občanů demokratické společnosti. Výchova k demokracii znamená mj. i vyrovnávání se s dilematy, která jsou obsažena v jednotlivých aspektech principů demokracie (např. hledání hranice mezi patriotismem a nacionalismem; otevření škol široké komunitě, ale zároveň zachování jejich bezpečnosti a autonomie; vedení dialogu mezi zástupci vlády zodpovědnými za vzdělávání a profesními sdruženími či skupinami).

Dle účastníků online kulatého stolu by se roztříštěnost platforem a hlasů různých zástupců profesních komunit ve vzdělávání neměla stát překážkou ke hledání společné cesty ke zlepšování úrovně vzdělávání v České republice.

Předseda ČMOS PŠ František Dobšík poznamenal, že se domnívá, že odbory jsou vhodnou platformou pro debaty týkající se vzdělávací politiky a jejich cílů i vedení této debaty se širším publikem, než jsou jen sociální partneři. Podle jeho názoru „odbory mají legitimitu hájit víc než jen pracovněprávní věci a je třeba hledat, jak propojit pracovněprávní a profesní témata s tématy demokracie.“