Vztah odborové organizace k zaměstnavateli

Jednání mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací ohledně funkcionářů základní organizace...

Otázka: Odborové organizaci bylo zaměstnavatelem uloženo jednat o návrhu kratší týdenní pracovní doby jejího předsedy. Je k tomu naše organizace oprávněna?

Odpověď:

Upozorňujeme, že ke sjednání kratší pracovní doby je kompetentní jen sám zaměstnanec. I když jde o zaměstnance, který je funkcionářem odborové organizace, není odborová organizace oprávněna rozhodnout o kratší pracovní době tohoto zaměstnance, případně mu uložit nabídku zaměstnavatele přijmout. Zaměstnavatel také v žádném případě není oprávněn svolávat nebo uložit odborovému funkcionáři svolat členskou schůzi odborové organizace a ani se této členské schůze účastnit. Upozorňujeme, že mezi odborovou organizací a zaměstnavatelem není vztah nadřízenosti a podřízenosti jako mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, nýbrž jde i v pracovněprávním vztahu o subjekty s rovným postavením.

Mgr. M. Kaplán