Zástupci odborů odsouhlasili v Liège společný postup na podporu kvalitního veřejného vzdělávání

Ve dnech 6. – 7. července 2022 se ve městě Liège v Belgii konala Speciální konference ETUCE. 

(ETUCE pořádá speciální konferenci v polovině doby mezi jednotlivými řádnými konferencemi, které se konají jednou za čtyři roky.) Proti řádné konferenci je Speciální konference ETUCE vyhrazena schvalování zásadních politických dokumentů a diskusi o dalším směřování politik ETUCE. Letošním mottem konference bylo: Na podporu kvalitního vzdělávání.

Larry Flanagan, prezident ETUCE, ve své úvodní řeči zdůraznil, že „je třeba na politiky vyvíjet tlak, kterého si budou neustále vědomi. Učitelé se musí zasadit o to, aby se jejich požadavkům dostalo pozornosti, a zároveň musí hlídat hodnoty demokracie. Profesní znalosti učitelů se musí propsat do vzdělávacích politik, neboť učitelé sami nejlépe vědí, co učitelé potřebují“.

Zvláštním hostem konference byl Stefaan Hermans, ředitel pro politické strategie a evaluaci Generálního ředitelství pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu Evropské komise. Stefaan Hermans ve svém příspěvku zdůraznil roli sociálního dialogu, který je zakotven ve Smlouvě o Evropské unii a který reprezentuje „základní prvek naší demokratické společnosti“.

Za ČMOS PŠ se této konference zúčastnil předseda František Dobšík a tajemnice pro zahraniční záležitosti Gabriela Tlapová. Zástupci ČMOS PŠ přednesli v rámci jednání kulatého stolu pro střední a východní Evropu prezentaci o postcovidové obnově ve vzdělávání České republiky, o prioritách českého předsednictví v Radě EU z perspektivy odborů i jejich cílů. Dále přispěli do debaty týkající se digitalizace ve vzdělávání a diskusi o hlavním dokumentu konference týkajícím se podpory veřejného vzdělávání a zvyšování učitelské profese.

Dokumenty schválené konferencí:

  • Zapojení a aktivity odborů v Evropě: na podporu kvalitního veřejného vzdělávání, podporu prospěchu studentů a lepšího postavení učitelů i dalších pracovníků ve vzdělávání
  • Mírová rezoluce o Ukrajině
  • Zvyšování statusu a zlepšování atraktivity učitelské profese

Celé znění těchto dokumentů najdete zde: European educators reaffirmed their commitment to enhance the status of the teaching profession for inclusive, peaceful, democratic and sustainable societies - European Trade Union Committee for Education (csee-etuce.org)

Gabriela Tlapová