Zkušenosti žáků a učitelů ZŠ s distanční výukou ve 2. pololetí roku 2019/2020

Tematická zpráva České školní inspekce

Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu, která reflektuje dílčí zkušenosti žáků a učitelů s distančním vzděláváním realizovaným ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 i s pojetím vzdělávání na počátku školního roku 2020/2021. Součástí zprávy jsou také doporučení k realizaci distanční výuky pro školy, rodiče a zřizovatele doplněná o odkazy na konkrétní metodickou inspiraci (webináře, články, podcasty apod.) a také doporučení pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Celou zprávu naleznete na webových stránkách ČŠI na adrese: https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Zkusenosti-zaku-a-ucitelu-ZS-s-di