Znevýhodnění studenti čelí riziku horšího vzdělání

Organizace OECD zveřejnila výsledky šetření PISA 2018 Svazek V. Tato zjištění se týkají hlavně studentů ze znevýhodněného prostředí.

PISA 2018 Svazek V vychází sice z dat sebraných v minulosti v rámci PISA 2018, ale analýza sebraných dat v tomto svazku obsahuje nová zjištění, která pomáhají komentovat údaje a poznámky i z minulého svazku PISA.

Tato zjištění se týkají hlavně studentů ze znevýhodněného prostředí.

Šetření PISA 2018 Svazek V například zjistilo, že

  • patnáctiletý student ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí čelí třikrát většímu riziku, že bude opakovat ročník ve škole, než jeho vrstevník pocházející ze zvýhodněného prostředí, a to i za předpokladu, že oba studenti dosáhli v měření PISA stejného výsledku ve čtení a porozumění textu. 
  • studenti ve školách, které dělí třídy podle schopností jednotlivých studentů, dostali v měření PISA o 8 procentních bodů méně, než studenti ze škol, kde jsou třídy smíšené, bez ohledu na schopnosti jednotlivých žáků.
  • 27 % studentů se vzdělává ve školách, jejichž ředitelé řekli, že vzdělávání na těchto školách čelí negativním následkům toho, že školy mají nedostatek pedagogických pracovníků, a 33 % studentů se vzdělává ve školách, které čelí negativním následkům toho, že mají nedostatek nepedagogických pracovníků.

Podrobnější informace a celé vydání PISA 2010 Svazek V najdete v následujícím odkazu:

https://eiwebsite.blob.core.windows.net/uploads/20200925_152014_PISA2018_Volume_V.pdf?sv=2019-10-10&ss=b&srt=o&sp=rdx&se=2030-05-26T22:00:00Z&st=2020-05-26T14:11:47Z&spr=https,http&sig=fqlBEId9cO6/PzqL9OFD54Ufvt33KDBvH/hM9wsIvLA%3D