Zpráva Komise EU o ČR

V únoru publikovala Evropská komise dokument s názvem Zpráva o České republice 2017. Dokument je publikován v rámci Evropského semestru. Zpráva pro Českou republiku 2017 analyzuje míru naplňování Doporučení rady EU z roku 2016.

V rámci kapitoly o školství zpráva popisuje výsledky šetření PISA a pozitivně hodnotí kroky podniknuté na podporu zatraktivnění učitelské profese a podporu inkluzivního vzdělávání. Nicméně i nadále je ve zprávě konstatováno, že úroveň platů českých učitelů je oproti jiným povoláním s požadavkem na vysokoškolské vzdělání na nízké úrovni.

Atraktivnost učitelského povolání se mírně zlepšila, avšak je stále malá. Platy učitelů byly dlouho na nízké úrovni, a to jak ve srovnání s ostatními zeměmi, tak ve srovnání s platy zaměstnanců s podobnou úrovní kvalifikace (viz graf 3.2.4). V září 2016 se platy učitelů zvýšily o 8 %. Ministerstvo školství chce, aby tyto platy dosáhly v nadcházejících letech až 130 % celostátní průměrné mzdy, v souladu s požadavkem odborového svazu učitelů. Vláda přijala návrh nového kariérního systému pro učitele a pedagogické pracovníky, který by se měl podle plánu začít zavádět od září 2017. Cílem je propojit profesní rozvoj, kariérní postup a odměňování. OECD doporučuje vytvořit vysoce selektivní způsoby vstupu do učitelské profese s cílem zvýšit společenský status tohoto povolání.“

zpracovala
Mgr. G. Tlapová

Zdroj: Zpráva o České republice, str. 25