Zpráva o činnosti EXOD v roce 2023

+ PŘEHLED CELOSTÁTNÍCH ZÁKLADEN EXOD V ROCE 2023

Letošní jubilejní 70. ročník celostátních základen EXOD jsme důstojně oslavili aktivní účastí na IX. sjezdu ČMOS PŠ, který se konal 19. a 20. 5. 2023 v Praze.

Komise ve spolupráci s organizátory základen a jejich vedoucími připravila k tisku reprezentativní publikaci mapující 70 let trvání Exodu z pohledu zasloužilých vedoucích a jejich vzpomínek. Jako doplněk obsahovala seznam aktuálních základen v roce 2023 a zajímavé údaje z jednotlivých krajů ČR doplněné kvízem.

Trend vývoje Exodu sleduje komise EXOD více jak deset let a na vině není jen celkový společenský a ekonomický vývoj, ale také „zestárnutí“ jak vedoucích EZ, tak i zájemců o ně, snížený zájem o členství v odborech i „organizovanou“ poznávací tuzemskou dovolenou ve školách. Mění se i poměr organizátorů základen, kdy převahu nabývají organizační jednotky krajské a oblastní nad základními organizacemi jednotlivých škol a to také může být důvod malé informovanosti o Exodu ve školách. Z nabídky základen postupně vymizela bez náhrady místa, kde dlouhodobě existovaly některé základny.

Více informací naleznete v přiložené zprávě...