Chceme maximum do tarifů

Objem prostředků na platy v roce 2021 - jak realizovat jejich navýšení o 9 %

V současné době začaly konzultace mezi sociálními partnery, jak realizovat navýšení objemu finančních prostředků na platy o 9 %. Jde o to, aby se podařilo vyjednat maximum možného do tarifů. Sekce vedoucích pracovníků ČMOS PŠ k tomu zaujala stanovisko, které naše společné úsilí podporuje ( je připojeno ve formě dokumentu pdf). 

Nárůst platů nepedagogických pracovníků o 3,4 % je otázkou řešení společné tabulky č. 1, která se vztahuje i na jiné resorty. I o nich chceme jednat.

Požádali jsme opakovaně o svolání školské tripartity a navrhujeme tento program:

  1. Priority MŠMT pro návrat do škol (problematika BOZP a ochrana zaměstnanců)
  2. Rozdělení plánovaného platového nárůstu pedagogů mezi tarifní a nadtarifní složky, problematika platů nepedagogů
  3. Přijímací řízení do středních škol v roce 2021, hodnocení žáků škol na konci prvního pololetí školního roku 2020/21
  4. Maturitní a závěrečné zkoušky v roce 2021
  5. Různé

Ozývají se kolegyně z mateřských škol, které poukazují na to, že MŠMT je opomíjí. Máme silný signál z Dětských domovů, že situace je neúnosná. Pokud máte i vy další podněty k řešení ze strany ústředních státních orgánů, dejte vědět prosím obratem.

S dovolením připomínám anketu z minulé zprávy, kdo jste nevyplnil, učiňte tak a dejte prosím zpětnou vazbu.

Držte se, opatrujte se hlavně ve zdraví.

Se srdečným pozdravem

František Dobšík, předseda ČMOS PŠ