Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ /připomínky

Sekce: 
Vedoucí pracovníci a pracovníci přímo řízených organizací