Informace z jednání Poradního týmu RHSD

Školská tripartita jednala dne 5. 5. 2021.

Schválený program:

  1. Operační programy v oblasti školství (OP JAK, IROP) a čerpání prostředků v novém programovém období.
  2. Informace o platech zaměstnanců ve školství za rok 2020.
  3. Aktuální informace  k mimořádným opatřením ve vzdělávání v důsledku COVID-19.
  4. Novela zákona o pedagogických pracovnících.
  5. Plán revizí rámcových vzdělávacích programů.Jednání zahájil ve13,30 hodin zahájil a řídil státní tajemník J. Fryč. Předseda svazu F. Dobšík požádal o doplnění programu o možnost odměn pro pracovníky školství, kteří v nejkritičtější době koronaviru pomáhali v sociálních službách případně ve zdravotnictví.

Ad. 1 Operační programy – náměstek Velčovský prezentoval přípravu Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) i v souvislosti s IROP včetně finanční alokace. Předpoklad je, že projekty budou vypisovány v prvním čtvrtletí 2022.

Ad 2. Průměrná měsíční nominální mzda/plat zaměstnanců ve školství dosáhla výše 36 858 Kč (meziroční nárůst o 9,9 %), přičemž u pedagogických pracovníků činila 41 602 Kč (meziroční nárůst o 9,2 %), u nepedagogických zaměstnanců činila 24 959 Kč (meziroční nárůst o 11,7 %) a u učitelů činila 44 060 Kč (meziroční nárůst o 9,7 %). Nepedagogickým pracovníkům vzrostl plat z průměrných 21 800 Kč v roce 2019  o 2 800 Kč na 24 600 Kč v roce 2020, tj o 12,  8 % Předseda svazu F. Dobšík upozornil na neúměrné zvyšování nenárokové složky vůči platu.  U pedagogických pracovníků to byl vloni nárůst o 30 % ve srovnání s předloňským rokem. Tato tendence, kdy je velká částka vyplácena formou odměn, neodpovídá racionálnímu využití platů a odměn. S ohledem na to, že materiál k tématu byl zaslán v předvečer jednání požádal, předseda o samostatné jednání k tomuto bodu.

Ad 3. Aktuální informace -  st. tajemník shrnul současný stav, s tím že další uvolňování a postupy jsou v rukou epidemiologů.  Sociální partneři požadovali, aby v zájmu bezpečného zahájení nadcházejícího školního roku měly možnost přednostního očkování proti COVIDU i nejmladší ročníky zaměstnanců školství.

Jednání bylo z důvodu časové tísně ukončeno v 15,30 hodin, neprojednané body včetně doplnění programu byly přesunuty na červnové jednání.

V Praze 6. 5. 2021

Vedení odborového svazu

Níže jsou ve formátu pdf umistěny následující dokumenty:

Školská tripartita ocenila růst platů - tisková zpráva školských odborů

Výsledky v odměňování v regionálním školství (RgŠ) územně samosprávních celků za rok 2020 (prezentece Ministerstva školství)