Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb.

V rámci meziresortního připomínkového řízení nám byl Ministerstvem školství zaslán materiálNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů“.  

Návrh vyhlášky je ke stažení pod článkem níže (ZIP obsahuje 3 soubory):

  • ob_KORNAZFMJPWR - obálka materiálu
  • zd_KORNAZFMJPWR - zdůvodnění
  • mp_KORNAZFMJPWR - materiál s vyznačením navrhovaných změn 

Vaše věcné a konkrétní připomínky k návrhu vyhlášky, zasílejte prosím na adresu sekretariátu svazu nejdéle do pátku 30. listopadu 2018.