Oslavme v ČR Světový den nepedagogů (a zvyšme jejich platy alespoň o 10 %)

16. květen 2022 patří nepedagogickým pracovníkům. Tento svátek je velmi mladý a možná ani nepedagogové o něm nevědí. Připomínáme si jej teprve od roku 2018, kdy byl vyhlášen světovou odborovou organizací Education Internactional (EI), která přijala deklaraci o právech a postavení těchto pracovníků. 

Nepedagogové jsou na rozdíl od učitelů pro veřejnost méně viditelní, ale pro chod škol nepostradatelní. EI v deklaraci zdůrazňuje, že by měli být uznáváni a respektováni pro svou velmi důležitou doplňkovou roli při zajišťování kvalitního vzdělávání. Poskytují ve školství nezbytný servis a bez něho nemůže řádná výuka vůbec probíhat. V ČR se k servisním zaměstnancům školství stát chová, pokud jde o jejich platy, doslova macešsky. Dokonce zažili dobu – v roce 2009 – kdy se jejich směšné platy ještě snižovaly. A teď v této složité době, kdy jim citelně z nízkých platů ukrajuje inflace, vláda jejich platy zmrazila. Chtěl bych u příležitosti Světového dne nepedagogů připomenout aktuální požadavek školských odborů – od 1. 7. 2022 zvýšit platy nepedagogů minimálně o 10 %!  Deklarace EI mj. jednoznačně uvádí, že všechny aspekty zaměstnání a odměňovní nepedagogů by neměly obsahovat žádnou formu diskriminace. 

František Dobšík

Světový den nepedagogů

Světový den nepedagogických pracovníků se slaví od roku 2018. Za vyhlášením Světového dne nepedagogických pracovníků stojí iniciativa organizace Education International. Education International v roce 2018 publikovala Deklaraci o právech a statusu nepedagogických pracovníků, kterou najdete v plném znění v tomto odkazu: Education International’s Declaration on the Rights and Status of Education Support Personnel. V českém překladu ji naleznete níže v dokumentu pdf.

Gabriela Tlapová