POZITIVNÍ VÝVOJ VE ŠKOLSTVÍ MUSÍ POKRAČOVAT

10 otázek ČMOS pracovníků školství před volbami

Pod tímto naším hlavním mottem jsme před volbami oslovili politické strany a hnutí s deseti zásadními otázkami, jejichž zodpovězení je podle školských odborů významné pro obraz budoucího vládnutí v ČR v oblasti vzdělávání.

Nutno dodat, že končící vládní koalice byla první, která si do programového prohlášení dala školství skutečně jako prioritu a v tomto volebním období došlo k historicky nejvyššímu nárůstu platu učitelů. Školství přestalo být konečně onou „nejchudší prioritou“. Chyběl malý krůček k naplnění cíle naší dlouhodobé kampaně Konec levných učitelů, aby se platy pedagogů v ČR přiblížily 130 % průměrné mzdy. 

Jak uvádí nezávislá studie IDEA CERGE-EI, Münich, Smolka ze srpna 2021, relativní platy učitelů v České republice (ČR) patřily až do roku 2017/2018 k nejnižším v rámci zemí EU. Díky nebývale dynamickému tempu zvyšování v posledních letech však v roce 2021 téměř dosáhnou úrovně průměru OECD i EU. Končící vláda Andreje Babiše tak naplnila slib ze svého programového prohlášení z léta roku 2018.

Vyjádření politických stran v plném znění jsou nyní k dispozici na našem webu www.skolske-odbory.cz. Z odpovědí je patrné, že politické strany mají zájem prioritu školství udržet, zájmem školských odborů zase je, aby se garance tohoto cíle konkrétně promítla do programového prohlášení nové vlády. S otázkami, které jsme politikům položili, vás seznamujeme v plném znění níže.  (Odpovědi těch stran, které je zaslaly, naleznete také níže v připojeném souboru ve formátu pdf.)

  1. Vnímáte školství jako prioritu s tím, že výdaje na vzdělávání by do roku 2025 měly dosáhnout úrovně vyspělých zemí EU, tj. 6 % HDP? 
  2. Jakým způsobem byste zajišťovali podporu školám mimo navýšení finančních prostředků?
  3. Poslanci nestihli schválit novelu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Máte zájem navázat na tuto novelu, která garantuje, aby průměrné platy učitelů byly o třetinu vyšší, než je průměrná mzda v ČR? 
  4. Považujete za žádoucí, aby příprava legislativních, organizačních, příp. dalších opatření byla transparentní s větším zapojením sociálních partnerů?
  5. Je podle vás potřebné zvýšit ochranu pedagogických a nepedagogických pracovníků před agresí ze strany žáků i rodičů? Jak reálně naplnit odpovědnost rodičů a samotných žáků za vzdělávání?
  6. Jaké záměry v oblasti školství byste zařadili do vládního programového prohlášení v případě vaší účasti ve vládě?
  7. Považujete za důležité nalézt funkční model středního článku podpory v systému řízení regionálního školství, který je v současné době pilotován?
  8. Vidíte potřebu změn v přípravě budoucích pedagogů tak, aby odpovídala novým potřebám a požadavkům?
  9. Měli byste nějaký nápad, jak zvýšit zájem absolventů ZŠ a jejich rodičů o studium učňovských oborů?
  10. Jaká opatření směřující ke stabilitě a perspektivě pracovníků ve školství (pedagogických i nepedagogických) chcete prosazovat?

František DOBŠÍK, předseda ČMOS pracovníků školství

Markéta SEIDLOVÁ, místopředsedkyně ČMOS pracovníků školství