Připomínkové řízení k návrhu vyhlášky o poradenství

V rámci meziresortního připomínkového řízení předložilo  ministerstvo školství „Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů“.

Záměrem předkladatele je úprava prováděcího právního předpisu tak, aby představoval logický celek při poskytování školských poradenských služeb a novelou výše uvedené vyhlášky upřesnit, které služby mohou školská poradenská zařízení neveřejných  zřizovatelů poskytovat za úplatu. Připomínkové řízení bylo v této fázi uzavřeno, nyní se čeká na vypořádání připomínek.

Celý návrh vyhlášky naleznete ve dvou připojených dokumentech ve formátu pdf. níže.