Připomínkové řízení ke školskému zákonu

V rámci vnějšího připomínkového řízení svaz  obdržel materiál Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění  pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Novela zákona o pedagogických pracovnících upravuje zejména:

● Rozšíření kompetencí ředitele školy, možnost uznání kvalifikace na vyjmenovaných školách,

● nový druh pedagogického pracovníka „školský  logoped“,

●   úprava pracovních poměrů na dobu určitou,

●   adaptační období učitele,

●  definice dalších „funkcí“ učitele (uvádějící učitel, provázející učitel, třídní učitel),

● změna některých kvalifikačních předpokladů, zejména v souvislosti se změnou terminologie názvu vzdělávacích programů.

Připomínky zasílejte prosím nejdéle do 17. března 2022 na e-maI: cmos.skolstvi@cmkos.cz.

Příslušné dokumenty jsou připojeny v formátu word: