Připomínky ČMOS PŠ k návrhu NV č. 341/2017 Sb.

Připomínky Českomoravského odborového svazu pracovníků školství k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Aktualizováno v článku zde.


Pro úplnost přikládáme tabulky stupnice platových tarifů podle platných tříd a platových stupňů pro nepedagogické pracovníky (příloha č. 1) a pro pedagogické pracovníky (příloha č. 5) s tím, že v tabulce pro PP se zavádí nový 5. platový stupeň (do 23 let praxe), čímž se celkový počet platových stupňů zvýší na osm. Tímto opatřením částečně dochází k nápravě deformace struktury dané stupnice v podobě nerovnoměrných mezitřídních rozdílů. Nařízení vlády nabývá účinnosti 1. 1. 2019.