Projekt ESF "Změny důchodového systému - etapa II."

projekt_logo.jpg

Projekt „Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému - etapa II“

Doba realizace projektu:     1. únor 2016 – 31. leden 2019

Registrační číslo projektu:  CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001783

Gestor projektu: MPSV ČR - (OPZ)

Předkladatel projektu: Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů (KZPS)

Partner: Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS)
 

Cíle projektu:
Společným postupem sociálních partnerů připravit odvětví na změny důchodového systému a zmírnit negativní dopady prodlužování věku odchodu do důchodu včasnou přípravou budoucích generací na aktivní pracovní život ve vyšším věku.

Dílčí cíle:
1) Nalezení vhodných opatření pro vybrané pozice v odvětvích, která by umožnila zaměstnancům déle vykonávat svou profesi a zaměstnavatelům by snížila rizika spojená s nedostatkem pracovních sil v odvětví. 

2) Zajistit kvalitní a relevantní datovou základnu jako výchozí informační zdroj pro definici návrhů opatření pro zvládnutí nároků, požadavků a limitů na výkon pracovní činnosti vybraných pozic v odvětvích i ve vyšším věku (získání dat proběhne pomocí 3 pilotně ověřených metod pro měření pozice a 1 nově vytvořené metody pro měření prostředí); v 9 bipartitních platformách reprezentující 8 odvětví, získání dat bude realizováno v průběhu prvních 18 měsíců realizace projektu, nejpozději však do 31.1.2019.

3) Realizovat odvětvový sociální dialog, který povede k přípravě odvětví na změny důchodového systému. 

Jedná se o důležitý nástroj pro řešení zvolené problematiky včetně zkvalitňování personální a technické kapacity sociálních partnerů a komunikačních nástrojů. Tento cíl je také podporou pro naplňování udržování sociálního smíru. Pro zajištění rovnováhy mezi ekonomickým a sociálním přístupem k problematice je důležité, aby se na jejich řešení dohodli sociální oba partneři. To je také důvod, proč řešení přenášíme na platformu sociálního dialogu.


Závěry a výstupy projektu ke stažení níže.