České školství - co chceme

Hlasováním per rollam dne 26. 2. 2021 byl dokument České školství - co chceme po doplnění schválen v níže uvedené finální verzi

Kategorie: 
Hlavní svazové dokumenty