e-Zpravodaj č. 1/2022

První číslo e-Zpravodaje v roce 2022 - obsah v bodech:​

  František Dobšík, Markéta Seidlová: Nedůstojné platy nepedagogů se musí zvýšit.

  Otevřený dopis vládě: Hodili jste nás přes palubu (reakce nepedagogických pracovníků škol na zrušení valorizace jejich platů v roce 2022).

  Novoroční pozdrav 2022 evropské ředitelky ETUCE Susana Flocken: Text a link na připojené video.

●  Úloha školy v prevenci záškoláctví a skrytého záškoláctví: Materiál na pomoc školám při řešení problémů s chováním žáků. 

Detailní informace naleznete v níže připojeném e-Zpravodaji číslo 1/2022 v dokumentu pdf.

Kategorie: 
E-Zpravodaj