e-Zpravodaj č. 13/2020

Třinácté číslo e-Zpravodaje v roce 2020 - obsah v bodech:​

  •  Náš cíl: Spokojení učitelé i děti - Pozdrav k letošnímu Světovému dni učitelů.
  • Připomínková řízení sociální dialog nenahradí - dopis ministrovi - Vedení školských odborů zaslalo dopis ministru školství Robertu Plagovi, ve kterém ho upozorňují na nedostatek  komunikace sociálních partnerů.
  • Pojištění právní ochrany členů svazu - rozšiřujeme benefity - ČMOS PŠ pro své členy sjednal ve spolupráci s pojišťovnou D.A.S. od 1. 10. 2020 benefit právní poradenství i v běžném občanském životě - "Pojištění pracovně právní ochrany zaměstnance a pojištění právního poradenství pro soukromé osoby".
  • Musí být stanovena jasná pravidla - Zahájení letošního školního roku patří bezesporu k nejnáročnějším. Jak ho učitelé zvládli a jak mohou školám pomoci odbory - o tom hovořil Týdeník ŠKOLTVÍ s Markétou Seidlovou, místopředsedkyní školských odborů.

Detailní informace naleznete v níže připojeném e-Zpravodaji číslo 13/2020 v dokumentu pdf.

Kategorie: 
E-Zpravodaj