e-Zpravodaj č. 3/2022

 

Třetí číslo e-Zpravodaje v roce 2022 - obsah v bodech:​

 Semifinále ankety Zlatý Ámos 2022. Kdo uspěl?:  Semifinále 29. ročníku ankety Zlatý Ámos se uskutečnilo 11. března 2022 v zrcadlových sálech Ministerstva školství v Praze.

 Detaily rozpočtu pro školství jsou šokující​: Nepedagogičtí pracovníci jsou obětí politického rozhodnutí zkrocení inflace,“ uvedl 23. 2. 2022 na školském výboru PS ministr Petr Gazdík k jejich zoufalé platové situaci, kdy se ocitají pod úrovní minimální mzdy. „Ale obětí, jak vyplynulo z podrobného projednávání rozpočtové kapitoly MŠMT, je celé školství,“ říká František Dobšík, předseda školských odborů... 

 Připomínkové řízení ke školskému zákonu: V rámci vnějšího připomínkového řízení svaz obdržel návrh školského zákona k připomínkování.

Německo, pozornost odbornému vzdělávání: Nová německá spolková vláda už ve své koaliční smlouvě oznámila, že se zasadí o posílení a modernizaci učňovského školství...

 Společné prohlášení EI a ETUCE o Ukrajině: Pracovníci ve vzdělávání na celém světě stojí za ukrajinským lidem a odsuzují akt válečné agrese Ruska. I školské odbory vyjádřily jednoznačně svou solidaritu.

 Exkurzně vzdělávací základny (EZV) na Slovensku 2022.

Detailní informace naleznete v níže připojeném e-Zpravodaji číslo 3/2022 v dokumentu pdf.

Kategorie: 
E-Zpravodaj