e-Zpravodaj č. 3/2024

Třetí číslo e-Zpravodaje v roce 2024 - obsah v bodech:​

 Informace z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroj

 Česko-polský seminář o podpoře začínajících učitelů

● Anketa školských odborů Financování regionálního školství

● S Danielem Münichem – Kam právě kráčíš, české školství?

● 31. Zlatý Ámos se jmenuje Dominik Simon

● NPI ČR spouští veřejnou konzultaci k revizi RVP Zapojit se může každý

Kategorie: 
E-Zpravodaj