e-Zpravodaj č. 7/2023

Sedmé číslo e-Zpravodaje v roce 2023 - obsah v bodech:​

 POZVÁNKA na společné protestní shromáždění, na kterém budou zástupci reprezentace vysokých škol, odborů, profesních asociací demonstrovat svoji nespokojenost se stavem financování českého školství a vědy

● Diskuse o podobě elektronické příručky pro začínající učitele - setkání účastníků projektu

 Požadavky ČMKOS a zaměstnavatelů vůči tzv. konsolidačnímu balíčku - společný materiál ČMKOS, Svazu průmyslu a dopravy České republiky a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

● Sociální dialog podpoří přípravu učitelů a digitalizaci školství - tisková zpráva o spolupráci školských odborů se Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, z.s.

Detailní informace naleznete v níže připojeném e-Zpravodaji číslo 7/2023 v dokumentu pdf.

Kategorie: 
E-Zpravodaj