Jak založit odborovou organizaci - aktualizace 06/2020

Doporučený postup pro zájemce o založení základní organizace (aktualizováno 2020).

  • K založení odborové organizace nepotřebujete žádný souhlas zaměstnavatele.
  • Je to právo zaměstnanců založené mezinárodními úmluvami a výraz hrdosti a sebevědomí zaměstnanců.
  • Obava z nepřiměřené reakce vedení školy na vznik nebo činnost odborů na pracovišti je nepodložená.
  • Schopný ředitel školy naopak využije existenci odborové organizace k efektivnějšímu řízení své školy!
Kategorie: 
Proč do odborů