Metodický pokyn GDPR pro organizace ČMOS PŠ

Metodický pokyn k GDPR pro základní organizace, oblastní organizační jednotky a krajské organizační jednotky (dále jen odborové organizace).

V zazipovaném souboru naleznete:

  1. metodický pokyn k GDPR
  2. přílohu č. 1 – Vnitřní předpis vymezující způsob nakládání s archivací osobních údajů a vymezující okruh osob, které mají přístup k osobním údajům
  3. přílohu č. 2 – Usnesení členské schůze o informování členů ČMOS PŠ o rozsahu a důvodu zpracování osobních údajů
  4. přílohu č. 3 – Informovaný souhlas
Kategorie: 
Metodické pokyny