Platy učitelů v předvolebních programech

Rádi bychom Vás upozornili na zajímavou studii, která mapuje a rozebírá, do jaké míry volební programy významnějších politických stran pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017 poskytují odpovědi na sedm klíčových otázek, týkajících se platů a dalších pracovních podmínek učitelů.

Studii zpracoval Daniel Münich. Tato studie reprezentuje pouze názory autora, a nikoli oficiální stanovisko Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. či Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium UK v Praze (CERGE).

Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) je nezávislý think-tank zaměřující se na analýzu, vyhodnocování a vlastní návrhy veřejných politik. Doporučení IDEA vychází z analýz založených na faktech, datech, jejich nestranné interpretaci a moderní ekonomické teorii.

IDEA je think-tank Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR a vznikla z iniciativy a pod vedením prof. Jana Švejnara. Národohospodářský ústav Akademie věd ČR je součástí společného akademického pracoviště CERGE-EI skládajícího se z Centra pro ekonomický výzkum a doktorského studia Univerzity Karlovy (CERGE) a Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. (Economics Institute of the Czech Academy of Sciences - EI).

Zdroje:

https://idea.cerge-ei.cz/o-nas

https://idea.cerge-ei.cz/zpravy/tiskova-zprava-idea-pro-volby-2017-platy...


Poznámka ČMOS PŠ:

Protože v době tvorby studie ještě nebyl zveřejněn Program hnutí ANO pro volby do Poslanecké sněmovny 2017, přinášíme pro srovnání alespoň několik poznámek ČMOS PŠ k tomuto programu:

  • ANO hovoří o 150 % stávajícího výše „Prosadíme více peněz do školství tak, aby se platy učitelů na konci volebního období v roce 2021 dostaly minimálně na 150 procent jejich stávající výše.“ Bohužel není zřejmé, jakou stávající výši má ANO na mysli.
  • dále ANO předpokládá lepší finanční ohodnocení pedagogů, ale podmiňuje jej kariérním řádem, o kterém však v programu není kromě dalšího bodu v programu zmínka?!
    Pedagogové s vysokou společenskou prestiží
    1. Akceptovat požadavky na lepší finanční ohodnocení pedagogů. Nikoliv plošně, ale v návaznosti na podmínky a požadavky kariérního řádu.
    2. Zavedení tuzemských i zahraničních stáží absolventů pedagogického vzdělání jako povinné součásti prvního stupně kariérního řádu.“
Kategorie: 
Jiné