Právní pomocník – postavení odborových organizací v pracovněprávních vztazích

Právní postavení odborových organizací v pracovněprávních vztazích – zpracováno jako dokument PDF se členěním a odkazy.

Obsahovou část zpracovalo ekonomicko-právní oddělení ČMOS PŠ. Aktualizováno k 17. 6. 2022

Odborové organizace jsou oprávněny jednat v pracovněprávních vztazích, včetně kolektivního vyjednávání podle tohoto zákona, za podmínek stanovených zákonem nebo sjednaných v kolektivní smlouvě (§ 286 odst. 1 zák. práce). Za odborovou organizaci jedná orgán určený jejími stanovami (§ 286 odst. 2 zák. práce). Následující text podává přehled účasti odborů v pracovněprávních vztazích tak, jak je uvedena v pracovněprávních předpisech, školském zákonu a zákonu o pedagogických pracovnících.

Kategorie: 
Právní výklady