Společné požadavky ČMKOS a zástupců zaměstnavatelů vůči tzv. konsolidačnímu balíčku

Vážené členky a členové svazu, 
v příloze tohoto oznámení naleznete společné požadavky ČMKOS a zástupců zaměstnavatelů vůči tzv. konsolidačnímu balíčku, které byly zaslány i premiéru Petru Fialovi. Přestože jde o požadavky z nejrůznějších oblastí hospodářství, týkající se nejen školství,  zveřejňujeme je v plném rozsahu. Zájemci tak mohou získat celkovou informaci o těchto pozměňovacích návrzích.