Světový den nepedagogických pracovníků

Dne 16. května oslavíme Světový den nepedagogických pracovníků. Tento den se slaví již od roku 2018 a má připomínat, že práce nepedagogických pracovníků hraje velmi důležitou roli při poskytování kvalitního vzdělávání.

Mezinárodní organizace Education International vytvořila dokument s názvem Deklarace práv a statusu nepedagogických pracovníků (Declaration on the Rights and Status of Education Support Personnel). V této deklaraci se mimo jiné volá po vyšších investicích a podpoře nepedagogických profesí, což je i součástí kampaně, kterou spustila organizace Education International a která má název Go Public! Fund Education (Veřejné školství! Investice do vzdělávání.)

Susan Hopgood, prezidentka Education International, natočila u příležitosti letošního Světového dne nepedagogických pracovníků video, které můžete shlédnout zde (je umístěno také níže pod článkem). Ve svém projevu poukazuje na přínos nepedagogických pracovníků ke kvalitnímu vzdělávání a zdůrazňuje, že je na místě požadovat pro tyto pracovníky kvalitní pracovní podmínky. Překlad jejího projevu:

„Kolegové, 16. května slavíme Světový den nepedagogických pracovníků. V tento den máme příležitost vyjádřit jim naše uznání a ocenit jejich ohromný přínos pro kvalitní vzdělávání. Je to také chvíle pro náš požadavek na kvalitní pracovní podmínky pro tyto pracovníky.

Učitelé společně s administrativními pracovníky, poradci, pracovníky školních jídelen, školními asistenty, pracovníky úklidu, techniky a s dalšími společně jako jeden tým vytváří příznivé inkluzivní a kvalitní výukové prostředí.

Nepedagogičtí pracovníci jsou tepajícím srdcem všech vzdělávacích institucí. Nepedagogičtí pracovníci hrají zásadní roli pro well-being studentů, pro jejich zdraví a pro jejich vzdělávání.

V současné době, kdy úsporná opatření mají do konce tohoto roku zasáhnout 85 % světové populace, čelí veřejné vzdělávání tlaku, což velmi zasáhne i nepedagogické pracovníky. Snížené rozpočty s sebou přinášejí propouštění z práce, zvyšující se privatizaci a horší pracovní podmínky. Tím nejsou zasaženi jen pracovníci, ale i studenti. Proto Education International spustila svoji kampaň Go Public! Fund Education [Veřejné školství! Investice do vzdělávání], ve které naléhavě vyzývá vlády, aby investovaly do veřejného vzdělávání a do pracovníků v tomto sektoru.

Světové hnutí školských odborů požaduje, aby se nepedagogickým pracovníkům zajistila pracovní práva. Požadujeme, aby pracovní podmínky těchto pracovníků odpovídaly tomu, jak zásadně přispívají ke kvalitě vzdělávání. Požadujeme také, aby vlády podnikly konkrétní kroky ke zvýšení statusu těchto pracovníků.

Tento rok Education International pořádá již druhou konferenci zaměřenou na tyto výjimečné pracovníky. Na této konferenci se sejdou zástupci školských odborů z celého světa, aby sdíleli svoje myšlenky, společně se spojili a utvořili celosvětovou sílu, která bude chránit nepedagogické pracovníky.

Pojďme všichni znovu říci, že nepedagogičtí pracovníci jsou velmi důležití pro kvalitní inkluzivní vzdělávání, které náš svět potřebuje.

Vyzýváme všechny vlády, aby zainvestovaly do těchto pracovníků právě teď.

11. 5. 2023, Gabriela Tlapová