Světový den nepedagogických pracovníků

Dne 16. května slavíme Světový den nepedagogických pracovníků. Tento den se slaví již od roku 2018 a má připomínat, že práce nepedagogických pracovníků hraje velmi důležitou roli při poskytování kvalitního vzdělávání.

Mezinárodní organizace Education International vytvořila dokument s názvem Deklarace práv a statusu nepedagogických pracovníků. Tato deklarace volá po vyšších investicích a podpoře nepedagogických profesí. Dalším důležitým dokumentem, který zmiňuje význam nepedagogických profesí pro kvalitu vzdělávání jsou Doporučení panelu OSN na vysoké úrovni pro učitelskou profesi. Tento dokument byl vydán 26. února 2024 a vyjmenovává celkem padesát devět doporučení cílících na podporu atraktivity učitelské profese a zlepšení pracovních podmínek. Dokument uvádí, že nepedagogičtí pracovníci jsou klíčovými pracovníky, kteří by měli spolupracovat spolu s učiteli a kteří by s nimi měli mít souměřitelné pracovní podmínky.

U příležitosti letošního Světového dne nepedagogických pracovníků organizace Education International publikuje výsledky svého výzkumu, který se týkal dopadů privatizace a škrtů v rozpočtech pro školství na nepedagogické profese. Publikovaný dokument má název Carrying the Community: Addressing the Consequences of Privatisation and Funding Shortfalls for Education Support Personnel (Udržení komunity: řešení důsledků privatizace a nedostatku finančních prostředků pro nepedagogické pracovníky). Závěry výzkumu konstatují, že prekérní pracovní smlouvy vedou k fragmentaci úkolů a nárůstu práce pro nepedagogické pracovníky. Nepedagogičtí pracovníci a jejich profese také často nejsou vnímány jako profese související se vzdělávacím procesem; jsou naopak znevažovány jako nepotřebné, či pojímány jako jistý druh dobrovolnictví. To obecně degraduje již tak špatně placenou práci v těchto profesích a vede k tomu, že nepedagogičtí pracovníci tyto profese ve školách opouštějí a hledají si místo v jiných sektorech.

David Edwards, tajemník Education International, natočil u příležitosti letošního Světového dne nepedagogických pracovníků video, které můžete shlédnout zde. Ve svém projevu poukazuje na přínos nepedagogických pracovníků ke kvalitnímu vzdělávání a zdůrazňuje, že je na místě požadovat pro tyto pracovníky kvalitní pracovní podmínky.

Překlad jeho projevu:

Šestnáctý květen je speciálním dnem. Dnes oslavujeme nepedagogické pracovníky na celém světě. Organizace Education International a její členské organizace se zasadily o to, aby se tento Světový den nepedagogických pracovníků slavil. Nepedagogičtí pracovníci hrají zásadní roli v tom, aby právo na vzdělání bylo zaručeno každému studentovi. Jsou to často oni, kdo přichází do školy ráno jako první a kdo zdraví studenty, a jsou to také často oni, kdo jako poslední odchází.

Nepedagogičtí pracovníci reprezentují širokou škálu profesí – od školních asistentů, až po zdravotní sestry, administrativní pracovníky, zaměstnance školních jídelen, knihovníky, poradce, uklízečky a řidiče autobusů. Každá země je jiná a role nepedagogických pracovníků je v každé zemi odlišná. Co ale víme jistě, je, že jejich role je zásadní pro kvalitní vzdělávání stejně jako pro bezpečné, inkluzivní a pozitivní výukové prostředí. Bohužel příliš často tito pracovníci čelí prekérním pracovním podmínkám a nedostatečnému uznání.

Nedostatečné financování vzdělávání vede ke zvýšené privatizaci a outsourcingu jejich rolí. Nepedagogičtí pracovníci mají nízké platy a jejich životní náklady se během krize zhoršily. Je tedy načase, abychom jim vyjádřili úctu a podporu, které si zasluhují.

Nová studie Education International, kterou dnes publikujeme, ukazuje pedagogický, materiální a sociální dopad, které nedostatek finančních prostředků a privatizace mají na nepedagogické pracovníky. Tato nová studie konstatuje, že škrty ve financování a outsourcing služeb nepedagogických pracovníků ve veřejném vzdělávání vystavuje tyto pracovníky riziku nezaměstnanosti a nedostatečné péče. Naše členské organizace však odolávají a společně se zasazují o změnu.

Nedávno publikovaná Doporučení Panelu OSN na vysoké úrovni pro učitelskou profesi zdůrazňují velký význam práce nepedagogických pracovníků. Tato doporučení poukazují na to, jak je důležité zajistit těmto pracovníkům stabilní zaměstnání a pracovní podmínky. To znamená férové platy a příležitosti k dalšímu profesnímu rozvoji.

Sociální dialog včetně kolektivního vyjednávání hraje zásadní roli pro zajištění férových a spravedlivých pracovních podmínek. Doporučení volají po zvýšených investicích do domácích i mezinárodních rozpočtů a po speciálním financování nepedagogických pracovníků.

Skrze naši kampaň Go Public! Fund Education (Veřejné školství! Investice do vzdělávání) budujeme sílu odborů bránit práva a status nepedagogických pracovníků na celém světě. Společně se zasazujeme o změnu pro naše členy i naše studenty.

Gabriela Tlapová

16. 5. 2024