Deset zásadních připomínek a požadavků ČMKOS k Návrhu státního rozpočtu na rok 2023

ČMKOS byl předložen během minulého týdne Návrh státního rozpočtu, ve kterém absentuje celá řada zásadních opatření, které jsou dopracovávány a projednávány v současných dnech („zastropování“ cen energií pro obyvatelstvo a firmy, daně z mimořádných zisků, úsporný tarif).

POSTUPUJME SPOLEČNĚ

Zveřejňujeme text výzvy školských odborů pracovníkům ve školství. Školské odbory nabádají zejména vedoucí pracovníky, ředitele škol a školských zařízení, aby se s nimi i s profesními asociacemi zapojili do společných akcí na zajištění dostatečného financování škol. Jde zejména o to sdělit a vyměnit si své představy, jak dosáhnou lepšího stavu.

Odbory a vláda se nedohodly na úpravě platů, jednat budou 7. června

Ve středu se uskutečnilo  očekávané jednání s předsedou vlády, ministrem financí a ministrem práce a sociálních věcí o valorizaci platů na rok 2022. Představitelé odborů přednesli svůj požadavek na zachování kupní síly s ohledem na inflaci (okolo 15 %), valorizaci tarifních platů od 1. 7. 2022. 

Oslavme v ČR Světový den nepedagogů (a zvyšme jejich platy alespoň o 10 %)

16. květen 2022 patří nepedagogickým pracovníkům. Tento svátek je velmi mladý a možná ani nepedagogové o něm nevědí. Připomínáme si jej teprve od roku 2018, kdy byl vyhlášen světovou odborovou organizací Education Internactional (EI), která přijala deklaraci o právech a postavení těchto pracovníků. 

Odborové svazy proti drahotě

Odborový svaz pracovníků dřevozpracujícího odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR (OS DLV) vyhlásil celonárodní petici, ve které žádá vládu ČR, aby přistoupila k urychlené regulaci cen energií zemního plynu a pohonných hmot. 

Stránky