Odbory a vláda se nedohodly na úpravě platů, jednat budou 7. června

Ve středu se uskutečnilo  očekávané jednání s předsedou vlády, ministrem financí a ministrem práce a sociálních věcí o valorizaci platů na rok 2022. Představitelé odborů přednesli svůj požadavek na zachování kupní síly s ohledem na inflaci (okolo 15 %), valorizaci tarifních platů od 1. 7. 2022. 

Oslavme v ČR Světový den nepedagogů (a zvyšme jejich platy alespoň o 10 %)

16. květen 2022 patří nepedagogickým pracovníkům. Tento svátek je velmi mladý a možná ani nepedagogové o něm nevědí. Připomínáme si jej teprve od roku 2018, kdy byl vyhlášen světovou odborovou organizací Education Internactional (EI), která přijala deklaraci o právech a postavení těchto pracovníků. 

Odborové svazy proti drahotě

Odborový svaz pracovníků dřevozpracujícího odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR (OS DLV) vyhlásil celonárodní petici, ve které žádá vládu ČR, aby přistoupila k urychlené regulaci cen energií zemního plynu a pohonných hmot. 

Jarní relaxace v hotelu Radun

Užijte si jeden z nových benefitů pro naše členy

POZITIVNÍ VÝVOJ VE ŠKOLSTVÍ MUSÍ POKRAČOVAT

10 otázek ČMOS pracovníků školství před volbami

Pod tímto naším hlavním mottem jsme před volbami oslovili politické strany a hnutí s deseti zásadními otázkami, jejichž zodpovězení je podle školských odborů významné pro obraz budoucího vládnutí v ČR v oblasti vzdělávání.

Stránky