František Dobšík i Markéta Seidlová jsou nadále tváří školských odborů

Předsedou školských odborů bude i další čtyři roky František Dobšík a místopředsedkyní zůstane Markéta Seidlová. Rozhodl o tom pražský sjezd Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Sjezd byl zahájen v Praze včera a trval do dnešního dne. Mezi priority staronového vedení školských odborů bude patřit vedle dalšího růstu platů také například zavedení institutu chráněné osoby pro pedagogy či ozdravných pobytů pro učitele. Vláda se zavázala zvednout příjmy pedagogů do roku 2021 na 150 procent jejich výše z roku 2017. To by znamenalo platy v průměru kolem 47 500 korun.

VIII. sjezd ČMOS PŠ

Ve dnech 17. 5. – 18. 5. 2019 se v Praze uskuteční VIII. sjezd ČMOS PŠ.

Pracovní verze: Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR

Dne 10. 5. 2019 proběhlo za účasti zástupců ČMOS PŠ vypořádání připomínek na MŠMT k návrhu Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR. Tento dokument zpracovává ministerstvo podle § 9 školského zákona, předkládá vládě ke schválení a následně Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu k projednání.

Stanovisko ČMOS PŠ k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Stanovisko ČMOS PŠ k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících