Informace z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje

Jednání, které  se uskutečnilo  v odpoledních hodinách  v úterý 26.3.20024, zahájil vrchní ředitel sekce vzdělávání a mládeže J. Mareš.  Ministr školství M. Bek  zhodnotil vyjednávání o navýšení rozpočtu na platy nepedagogických pracovníků. Dohoda na vládě umožnila z nespotřebovaných zdrojů využít 800 mil. Kč na dofinancování nepedagogických pracovníků, na obsazená místa.

Vedení svazu navštívilo odboráře v Mladé Boleslavi

Další setkání budou následovat

Poděkování všem, kteří podpořili stávku školských odborů

  •  Děkujeme všem, kteří se zasloužili o úspěch stávkového protestu ve školství, který se zapíše do naší historie jako nejdůraznější a největší!
  •  Děkujeme všem našim členům a funkcionářům v regionech, ředitelům škol a všem zaměstnancům ve školství, kteří pochopili význam požadavků a zapojili se do spontánního protestu, který se stal velmi vážným varováním vládě, aby nezhoršovala kvalitu vzdělávání.
  •  Děkujeme studentům, kteří prokázali, že mladé generaci není lhostejný vývoj ve školství, vše vyjadřovalo jejich heslo: Není nám to jedno!

Dopis odborového svazu rodičům

Jménem školských odborů se jejich předseda František Dobšík otevřeným dopisem obrací na rodiče, aby jim hlouběji osvětlil důvody, které vedly k vyhlášení výstražné stávky.

Výstražná stávka 27. 11. 2023 - informační materiály

Informační materiály k výstražné stávce 27. 11. 2023, včetně právního poradenství a grafiky ke stažení. 

Stránky