Zápis jednání RV VP a PŘO 3. 12. 2021

Zápis z hybridního jednání 3. prosince 2021

Přítomni prezenčně: Pečenka, Hendrych, Hovorka, Vaník; hosté: Seidlová, Dobšík Přítomni on-line: Cahová, Houdková, Košťálová, Mlejnecký; on-line hosté: Dřevíkovská, Hudzietzová

Návrh programu:

1. Zahájení a schválení programu jednání

2. Informace z jednání Předsednictva ČMOS PŠ

3. Témata a informace členů RV a. systém „anticovid“ opatření ve školství a postavení škol b. aktuální situace v oblasti platů c. NV 75/2005 Sb. a stav schvalování a reakce na připomínky ČMOS PŠ d. fungování odborů v aktuální době

4. Aktuální informace vedení ČMOS PŠ

5. Různé a diskuse

6. Závěr

Sekce: 
Vedoucí pracovníci a pracovníci přímo řízených organizací