Návrh na úpravu čl. 47 (stravování) a článku 19a (indispoziční volno) - Vzorová kolektivní smlouva

V příloze níže naleznete úplné znění vzorové KS se změnami v článcích 19a (indispoziční volno v souvislosti s očkováním) a článku 47 (stravování). Dále zde naleznete přílohu vzorové kolektivní smlouvy - Návrh možných kritérií pro osobní ohodnocení a odměny. Třetí připojený dokument obsahuje vzor rozpočtu finančních prostředků z FKSP na jeden rok a dva vzory pravidel pro čerpání finančních prostředků z FKSP.