Připomínkové řízení k návrhu školského zákona

V příloze naleznete v elektronické formě  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Jedná se zejména o § 16 (společné vzdělávání). V materiálu jsou tučně vyznačeny navrhované změny.