Rezoluce ETUCE - Zapojení a aktivity odborů v Evropě

Přijato na Speciální konferenci ETUCE, na regionální speciální konferenci Education International, 5.– 6. července 2022.
V návaznosti na usnesení přijatá na 8. konferenci EI v Bangkoku v roce 2019 a v souladu s nimi, na usnesení přijatá konferencí ETUCE v roce 2020 a mimořádnou konferencí ETUCE v roce 2021 tato Zvláštní konference ETUCE
uznala a ocenila obrovské úsilí a trvalé profesionální nasazení učitelů, akademických pracovníků a dalších pracovníků ve školství, které projevili v období pandemie ve snaze poskytovat kvalitní a inkluzivní vzdělávání navzdory skutečným výzvám, kterým čelili.
Nyní přinášíme celou rezoluci, kterou naleznete v připojeném dokumentu ve formátu pdf. níže. 
Informace ke konferenci, které se zúčastnila také delegace školských odborů, naleznete na tomto webu v článku: Zástupci odborů odsouhlasili v Liège společný postup na podporu kvalitního veřejného vzdělávání | ČMOS PŠ (skolskeodbory.cz)