Systémový rámec podpory začínajících učitelů

V rámci projektu „Rozvoj systému podpory pro začínající učitele“ (Podpora učitelů), projekt č. 2021-1-LV01-KA220-SCH-000024284 vznikl dokument Systémový rámec podpory začínajících učitelů. Dokument byl sepsán na základě výsledků první fáze projektu. 

Tento dokument obsahuje tři hlavní části:

  • Intervence na operativní úrovni

Jedná se o popis intervencí, které mají pomoci odstranit bariéry, se kterými se začínající učitelé setkávají při vstupu do profese.

  • Intervence na legislativní úrovni

Tato kapitola navrhuje možné intervence na legislativní úrovni.

  • Cesta do budoucnosti

Kapitola zmiňuje, že nejlepší vzdělávací systémy 21. století budou muset rozvíjet pocit sdílené odpovědnosti za profesionální přístup pedagogických pracovníků, a navrhuje, která konkrétní školení a které dovednosti by měly být zařazeny do vzdělávacího systému a přípravy budoucích učitelů.

Celý text dokumentu najdete pod tímto příspěvkem.

ČMOS PŠ na téma těchto tří kapitol nechal zpracovat studie stejného názvu, které jsou zaměřené na problematiku českého vzdělávacího systému. Tyto studie najdete v tomto odkazu.

28. 2. 2023

Gabriela Tlapová