Problematika odborného vzdělávání se zaměřením na aktualizace RVP a záměry revizí RVP

Dne 29. 4. 2019 se konal seminář na revizi RVP. Byly pozvány zástupkyně NÚV paní PhDr. Olga Kofroňová, PhD., vedoucí oddělení pro koncepci kurikula NÚV a paní Ing. Zorka Husová, vedoucí oddělení pro odborné vzdělávání.

Jednání s ministryní Schillerovou

V pondělí 29. 4. se uskutečnilo úvodní  jednání vedení odborového  svazu  s ministryní financí A. Schillerovou o návrhu rámce rozpočtu na rok 2020 a přípravách střednědobých výhledů na roky 2021 a 2022.

Priorita školství zatím nemá ve státním rozpočtu jasnou přednost

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v pondělí 8. 4. proběhne další jednání sociálních partnerů a ministra školství R. Plagy. Následovat bude i tisková konference. Připravili jsme s předstihem tiskovou zprávu pro média, kterou jsme  dnes dali do mediálního  okruhu a i vám k dispozici.

Den učitelů - 28. březen - významný den v kalendáři ČR

Již 427 let uplynulo od narození Učitele národů – Jana Amose Komenského. Tento den si připomínáme jako významné výročí a slaví se jako Den učitelů.

Kvalita vzdělávání středoškoláků je společným tématem

Vedení školských odborů dnes jednalo s předsedkyní Asociace krajů Mgr. Janou Mračkovou Vildumetzovou, hejtmankou Karlovarského kraje a poslankyní (ANO).

Stránky