Vyjádření ČMOS PŠ k žádosti PK

Na jednání Předsednictva Českomoravského odborového svazu pracovníků školství (pátek 19. 10. 2018) jsme projednávali žádost spolku „Pedagogická komora“ týkající se navýšení platů o 20 % od ledna 2019.

Zasedání pracovního týmu RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje (školská tripartita)

Ve čtvrtek 20. září 2018 jednal pracovní tým RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje (tzv. malá tripartita) v zrcadlovém sále MŠMT. Informace z jednání podrobněji v článku.

Porada zástupců MŠMT a zástupců krajů

V pondělí 17. září 2018 se uskutečnila porada zástupců MŠMT a vedoucích ekonomů odborů školství krajských úřadů. Náměstkyně ministra Z. Matušková informovala o návrhu rozpočtu Rgš kapitoly školství pro rok 2019.

Mimořádné jednání tripartity

V pátek 14. září 2018 se uskutečnilo mimořádné jednání Rady hospodářské a sociální dohody (tzv. velké tripartity) k návrhu státního rozpočtu na rok 2019.

Zasedání školského výboru PS PČR

Informace z jednání školského výboru Poslanecké sněmovny dne 5. 9. 2018 k bodu „Politizace a nestandardní postupy při výběrových řízeních na pozice ředitelů základních škol ze strany vedení měst a obcí; jak systémově změnit?“

Stránky