Aktuální informace

Ze 44. schůze výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS

Výběr bodů programu školského výboru:

  • Aktuální informace zástupce MŠMT k mimořádným opatřením ve vzdělávání v důsledku COVID-19
  • Informace zástupce MŠMT o nově schválené vyhlášce č. 177/2009 Sb., která upravuje a blíže specifikuje podmínky ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou - oblast realizace ústní zkoušky z cizího jazyka v rámci profilové části maturity
  • Návrh rozpočtu na rok 2021, kapitola 333 - MŠMT ČR

Za Ministerstvo školství ČR vystupovali náměstkyně sekce ekonomické P. Katzová a náměstek sekce vzdělávání K. Kovář.

ČMOS PŠ a nové webové stránky

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství spouští nový design webových stránek.

Stránky