V tomto článku naleznete odkazy na dokumenty přijaté na VIII. sjezdu Českomoravského odborového svazu pracovníků školství 17. a 18. května 2019

V tomto článku naleznete odkazy na dokumenty přijaté na VIII. sjezdu Českomoravského odborového svazu pracovníků školství 17. a 18. května 2019.

Platy ve veřejných službách na rok 2020

Dnes 27. 5. proběhlo mimořádné zasedání pléna tripartity. Jediný bod – platy ve veřejných službách na rok 2020.

František Dobšík i Markéta Seidlová jsou nadále tváří školských odborů

Předsedou školských odborů bude i další čtyři roky František Dobšík a místopředsedkyní zůstane Markéta Seidlová. Rozhodl o tom VIII. sjezd Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. 

VIII. sjezd ČMOS PŠ

Ve dnech 17. 5. – 18. 5. 2019 se v Praze uskuteční VIII. sjezd ČMOS PŠ.

Pracovní verze: Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR

Dne 10. 5. 2019 proběhlo za účasti zástupců ČMOS PŠ vypořádání připomínek na MŠMT k návrhu Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR. Tento dokument zpracovává ministerstvo podle § 9 školského zákona, předkládá vládě ke schválení a následně Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu k projednání.

Stránky