Soubor hygiennickych pokynu pro MŠ, ZŠ a SŠ

Opatření MŠMT zejména k rizikovým skupinám považujeme jako hazard se zdravím zaměstnanců. Právní stanovisko ČMOS PŠ zveřejníme v pondělí 4. 5. 2020.

Čerpání příspěvku z FKSP na rekreaci v roce 2020

Příspěvek na rekreaci z prostředků FKSP, který byl poskytnutý v letošním roce a v souvislosti s opatřeními v souvislosti s COVID-19 se rekreace neuskuteční, se nevrací pouze v případě, že byl cestovní agenturou jako kompenzace poskytnutý voucher uplatnitelný v příštím roce na rekreaci, respektive v době, kdy bude možné volně cestovat. Voucher je v tomto případě považován za zaplacenou rekreaci s příspěvkem letošního roku.

Pokud jsou vráceny finanční prostředky za rekreaci, která se neuskutečnila, byť byl stržen storno poplatek, příspěvek z fondu musí zaměstnanec vrátit na účet fondu. Stejně se postupuje i v případě dětských rekreací.

Zajímavé články z UN a Novinky.cz

Sdíleme odkaz na článek ze serveru Novinky.cz. V příloze tohoto příspěvku naleznete článek z Učitelských novin ohledně současné situace.

Plaga: O přijímačkách na střední školy bude jasno do konce dubna

Ošetřování člena rodiny a překážka v práci při zrušení výuky

Informace vedení svazu o právních důsledcích zavírání škol (i mateřských)

Vedení ČMOS v uplynulém týdnu prostřednictvím médií upozornilo na důsledky rozhodnutí Bezpečnostní rady státu, která rozhodla uzavřít školy vyjma mateřských škol. Upozornilo na zvýšená rizika šíření koronaviru právě v těchto zařízeních, i na nesoulad s poskytnutím OČR (ošetřování člena rodiny) rodičům dětí mladšího školního věku, kdy školy byly uzavřeny rozhodnutím rady státu a mateřské školy zřizovatelem. MPSV tuto záležitost sjednotilo. Dle aktuálního výkladu Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálního zabezpečení. Bude-li důsledkem současných opatření uzavření i zařízení předškolní péče, bude postupováno stejným způsobem jako u klasických školních zařízení.

Zrušení výuky - překážka v práci na straně zaměstnavatele

Co dělat, když zaměstnavatel nepřiděluje práci - právní stanovisko

Nepřiděluje-li zaměstnavatel zaměstnancům z důvodu zrušení výuky práci, vzniká překážka v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce. Po dobu trvání této překážky má zaměstnanec nárok na náhradu platu ve výši průměrného výdělku. To platí jak pro  pedagogické pracovníky, tak pro provozní zaměstnance.

Stránky