Postup při poskytnutí příspěvku z prostředků FKSP v souvislosti s živelní pohromou

V souladu s ustanovením § 3 vyhlášky č. 114/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů lze poskytnout příspěvek z prostředků fondu zaměstnancům včetně důchodců, kteří při prvém přiznání starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně pracovali u organizační složky státu nebo příspěvkové organizaci v souvislosti s živelní pohromou.

Novela zákona o pedagogických pracovnících degraduje učitelské povolání

Školské odbory varují před ohrožením kvality vzdělávání…

…k  tomu by mohlo dojít, projde- li změna zákona o pedagogických pracovnících, která včera prošla v Poslanecké sněmovně prvním čtením. Ta totiž umožňuje komukoliv s magisterským vzděláním uznat plnou kvalifikaci učitele, pokud do tří let při výkonu povolání učitele získá pedagogické minimum.

Stránky